Coronaikon Corona - COVID-19 - SARS-CoV-2


Ingen dødsepidemi i Danmark

Dato: 2020-11-02

Her er graf for døde pr dag i DK de første 6 måneder af 2020 sammenlignet med gennemsittet for 2018 & 2019. Data er til og med 2020-08-27.

DK døde ugegennemsnit

Den røde graf viser år 2020, og der er intet der kommer i nærheden af at vise en epidemi. Der er ikke noget at bekymre sig om.

Januar måned viser et fald i antallet af døde. Frem til 1. marts holder dødsraten sig væsentligt under 2018+2019, hvilket egentlig er tidspunktet for at regeringen planlægger en stor nedlukning af samfundet. Det er ikke antallet af døde den foregående måned, der ligger til grund for nedlukningen. Det er en meget upræcis måling af coronasmittede, der er grundlaget for at nedlukke samfundet. Det er absolut uansvarligt af politikerne at nedlukke samfundet på det grundlag.

Der begynder at komme en stigning i midten af marts, med top i starten af april, men slet ikke noget der er alarmerende i forhold til de forgående år.

Fra midten af april følger grafen helt de forgående år. Her vil nogen straks påstå at det netop skyldtes nedlukning, men det kan man ikke bevise. Hvis man helt specifikt skulle vide hvad der var sket med og uden nedlukning, kræver det at man har to universer hvor man kan prøve begge muligheder af. Det har vi ikke, så vi kan kun se statistisk på talene, og der er intet der tyder på høj dødelighed i befolkningen pga coronavirus.

Den første graf viser gennemsnit over en uge, hvilket er årsagen til at den første uge mangler på grafen. Ser man på tal dag for dag, bliver enkelt udsving pr dag forstyrrende. Herunder er grafen dag-for-dag.

DK døde dag

Se også denne video Viral Issue Crucial Update Sept 8th: the Science, Logic and Data Explained! . Her sammenlignes forskellige landes dødsstatistikker på samme måde som anført i denne artikel.

Kilde: Danmarks Statistik DODC1.

schou.dk/artikler/corona/ af Hans Schou validator