CVR Reklamebeskyttelse?

Er du også træt af at få inkasso-skrivelser og breve fra Ribers Kredit Information (RKI), som egentlig bare er regulær spam? Så skulle du måske overveje at få "Reklamebeskyttelse" hos CVR:

Jeg kunne ikke lige finde nogen steder hvor der stod hvordan man rent faktisk kunne opnå "Reklamebeskyttelse", så jeg skrev et kortfattet brev hvor jeg gjorde opmærksom på mit erinde. Svaret er herunder:

Subject:    SV: Reklamebeskyttelse?
From: 	    "Marie Skov Larsen" <MSL@eogs.dk>
Date: 	    Mon, April 3, 2006 4:52 pm
To:       "Hans Schou" <chlor@schou.dk>

Kære Hans.
 
Det får man ved at sende en mail med cvr.nr. til cvr@eogs.dk eller til denne mail.

Virksomheden med cvr-nr 26 13 44 39 er derfor hermed blevet reklamebeskyttet.
 
Reklamebeskyttelsen medfører, at oplysningerne om din virksomhed ikke må bruges til
reklamehenvendelser. Oplysningerne må heller ikke bruges i forbindelse med andre
henvendelser fra private, med mindre der specifik hjemmel i lov, eller du har givet
dit samtykke.
 
Reklamebeskyttelsen betyder ikke, at virksomhedens data slettes fra Det Centrale
Virksomhedsregister (CVR). Oplysningerne er fortsat offentligt tilgængelige på
hjemmesiden www.cvr.dk, (med markering af at virksomheden er reklamebeskyttet),
ligesom de også fortsat må videregives til private.
 
Du skal ligeledes være opmærksom på, at reklamebeskyttelsen i CVR kun gælder i
forhold til oplysninger, der videregives fra CVR efter, at virksomheden er blevet
reklamebeskyttet. Du vil således også efter, at reklamebeskyttelsen er registreret,
kunne modtage reklamehenvendelser, der ikke strider imod reklamebeskyttelsen, idet
nogle kan have modtaget oplysninger om din virksomhed, inden den blev
reklamebeskyttet.
 
Overtrædelse af reglerne om reklamebeskyttelse straffes med bøde. Dette følger af
CVR-lovens bestemmelser, jf. § 19 og § 22.
 

Med venlig hilsen
Marie Skov Larsen
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Hans Schou [mailto:chlor@schou.dk] 
Sendt: 29. marts 2006 12:01
Til: CVRweb
Emne: Reklamebeskyttelse?

Hej EogS

Hvordan får man ja til Reklamebeskyttelse?

venlig hilsen
Hans Schou
CVR: 26 13 44 39

ISO/IEC 15445